Ny översiktsartikel om Usher syndrom av Möller och Castiglione

Claes Möller, professor emeritus i handikappvetenskap/audiologi och överläkare i audiologi har tillsammans med Alessandro Castiglione skrivit en översiktsartikel om Usher syndrom på förfrågan av Audiology Research. Artikeln beskriver det vi i dag vet om Usher och en del om vad som kan hända kring syndromet i framtiden. 

Översiktsartikeln riktar sig till yrkesverksamma, forskare och studenter med intresse för otologi, audiologi och genetik.

— För den som inte vill ta del av det inledande vetenskapliga innehållet finns en del mer praktiskt i slutet av artikeln, till exempel om psykosociala konsekvenser av Ushers syndrom, hälsar Claes Möller som också är sakkunnig i medicinska frågor på Nkcdb.

Översiktsartikeln i sin helhet behandlar genetik, var i örat och ögat problemen finns, förekomst, de olika typerna, hur sjukdomen fortskrider, fysiska och psykiska problem till följd av sjukdomen samt rehabilitering.

— Syftet med det här något längre artikelformatet är att beskriva hela syndromet från olika aspekter. Vi har gått igenom ett stort antal artiklar för att erbjuda en genväg för den som snabbt behöver kunna läsa in sig på området. Det är alltså ungefär samma tanke som vi haft med forskningsöversikten om dövblindhet på nkcdb.se, där vi har förenklat arbetet med att söka forskningsartiklar på dövblindområdet, säger Claes.

Läkaren och medförfattaren Alessandro Castiglione har bedrivit forskning kring hållit kurser om dövblindhet. Han kommer att ta över det kliniska arbete som Claes Möller har svarat för på universitetssjukhuset i Örebro, när Claes pensionerar sig.

Ladda ned översiktsartikeln ”Usher Syndrome” från Audiology Research