Ny nordisk distansutbildning om äldre med kombinerad syn- och hörselnedsättning

PO Edberg har ett förflutet som hörselpedagog, projektledare och konsulent på Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor.
PO Edberg har ett förflutet som hörselpedagog, projektledare och konsulent på Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor.

Små insatser kan betyda mycket för äldre med svår kombinerad syn- och hörselnedsättning, bland annat att de inte blir isolerade eller får felaktiga diagnoser. Nu lanseras en nordisk webbutbildning på fem språk.

Målgruppen är personal inom vården och äldreomsorgen men även andra kan delta, till exempel anhöriga och politiker. Utbildningen som tagits fram av Nordens välfärdscenter, NVC, är gratis och kommer att finnas på deras hemsida.

− Den som har nedsatt hörsel måste se andra för att kunna uppfatta det som sägs. Ljuset ska helst vara bra så att det går att kompensera det man inte hör med läppavläsning, säger PO Edberg, pensionerad hörselpedagog som deltagit i utvecklingsarbetet och tidigare lett ett projekt om äldre med allvarlig kombinerad syn- och hörselnedsättning i Linköpings kommun.

I hela landet handlar det om cirka 30.000-40.000 människor som levt ett långt liv som hörande och seende men som när de blir gamla kan få så stora problem att det kan liknas vid dövblindhet. Eftersom den här gruppen sällan kan identifiera sig med just det begreppet Dövblindhet, talar man i stället om kombinerad allvarlig hörsel- och synnedsättning. Grunden är dock densamma, summan av funktionsnedsättningarna blir inte två utan betydligt mer.

Hög stressnivå
− Om synen försämras så att den inte längre kan kompensera för hörselnedsättningen  förlorar man sin förmåga att kommunicera och riskerar att hamna i en kris, ett vakuum där stressen är väldigt hög. Det är samma sorts kris som många andra personer med dövblindhet hamnar i kanske flera gånger i livet, säger PO Edberg.

− Människor reagerar olika. Många upplevs som deprimerade, andra kan bli utagerande och aggressiva, många blir tillbakadragna. Det riskerar att leda till felaktiga bedömningar och felaktig medicinering och kan leda till att livskvaliteten rasar.

utbildningKunskap saknas
Studien i Linköping gjordes 2008 och visade att kunskapen om konsekvenserna av att både syn och hörsel försämras nästan aldrig är kända hos de professionella som möter äldre, ofta inte ens hos de äldre själva.
Men faktum är att en liten synförsämring hos den som har nedsatt hörsel eller en liten hörselförsämring hos den som ser dåligt kan bli den tuva som stjälper hela lasset. Konsekvenserna kan bli social isolering, fallolyckor, feldiagnoser och onödiga eller felaktiga insatser.

− Vad vi lärde oss var att dramatiska förändringar sker snabbt, men också att små insatser kan betyda väldigt mycket, säger PO Edberg.

− Att hörapparaten fungerar borde vara självklart men är det inte. Jag blir skärrad när jag ser hur illa det är ställt på den fronten. En hörapparat som inte fungerar är som en effektiv öronpropp och då är det inte konstigt att många tar ut den när allt som behövs är nytt batteri, ny slang och rengöring.

− Man måste satsa väldigt praktiskt och direkt med hjälpmedel för syn, hörsel, telefoni och så vidare. Att det går att titta på teve någorlunda skapligt, att kunna höra radio, ringa barnen och beställa taxi. Det låter banalt men är otroligt viktigt. Dövblindteamen kommer inte att klara den här gruppen eftersom den är så stor. För att det ska fungera krävs ett bra samarbete mellan syn- och hörselcentralen.

Texter på flera språk
NVC:s nya utbildning har testats och utvecklats i etapper i flera nordiska länder. Alla texter kan läsas på vilket som helst av de nordiska språken. Filmerna är däremot inte gjorda på olika språk, där går det i stället att välja undertext på sitt eget språk.

Tydlig struktur

Johan Nyman, IT-pedagog, har tagit fram distansutbildningen
Johan Nyman, IT-pedagog, har tagit fram distansutbildningen

− Vi har varit noga med att strukturera materialet så att det ska vara lätt att få fram underavsnitt och se var man befinner sig, säger projektledare Johan Nyman som har lång erfarenhet av IT-pedagogik och nätbaserade lärmiljöer.
Förutom textavsnitt innehåller materialet interaktivitet, bland annat i form av självrättande uppgifter. Efter att ha läst en text får man kryssa i ett antal påståenden och därefter själv kontrollera svaren. Detta går att kombinera med tilläggsuppgift där man ser en film och därefter svarar på frågor. Utbildningen innehåller också verklig interaktivitet där deltagaren kan titta på en film och därefter delta i en forumdiskussion.

− För att den delen ska bli bra behövs feedback men eftersom vi vet att det finns de som gärna diskuterar med andra vill vi erbjuda denna möjlighet, säger Johan Nyman.

Samla ny kunskap
− Under förutsättning att vi får handledare i de olika länderna kommer det att bli möjligt att samla ihop det som kommit fram under forumdiskussionerna. Vi har en tanke att det inte bara är experter som sitter på den viktiga kunskapen utan att den också finns på gräsrotsnivå.
Plattformen ger också möjlighet till direktsända videoföreläsningar, kompletterade med chat. Vid en bestämd tidpunkt kommer föreläsaren att finnas tillgänglig online.
Valmöjligheterna är alltså stora. Delar av utbildningen, främst de som innehåller forumdiskussioner, kommer bara att vara öppna för personer som arbetar inom vården och äldreomsorgen, annat kommer att vara tillgängligt för vem som helst.

− Kundgruppen är människor som haft antingen syn eller hörsel och tidigare kunnat kompensera nedsättningen i det ena sinnet genom att vässa det andra. Målgruppen för utbildningen är vårdpersonal. Även inom den gruppen ser behoven olika ut, någon kanske är tidspressad och bara hinner med självstudiedelen, andra vill utnyttja de möjligheter till nätverkande och dialog som webben ger.
Just nu finslipas de sista delarna av utbildningen. Under april öppnas de fria delarna av materialet.

ANNE JALAKAS, text och bild

Fakta/Distansutbildningen

Den kommun eller arbetsplats som vill gå utbildningen kan anmäla sig till nordicwelfare.org/distans/aldre
Den som lägger två-fyra timmar i veckan på kursen blir klar på en månad. Om man väljer snabbspåret och inte deltar i forumdiskussionerna kan man bli färdig på några dagar eller en vecka.
Utbildningen är gratis.

Enkla tips:

  • Presentera dig ordentligt när du kommer in i rummet. Visa att du är där genom att röra vid personens överarm.
  • Fungerar hörapparaten? Behöver den rengöras? Är batteriet och/eller slangen ok?
  • Lägg tillbaks saker på samma plats som du tog dem. För den som inte ser är det otroligt viktigt att saker inte flyttas, att möbler står där de stod, att ordningen i lådor och skåp inte förändras och att nycklar alltid läggs på samma plats.
  • Säg till lika ordentligt när du går, annars blir den äldre osäker på om du är kvar.
  • Om en äldre person förändras, tänk inte automatiskt att det handlar om demens utan se till att både syn och hörsel undersöks.

Rapporten från studien i Linköping ”Allvarlig kombination av hörsel- och synnedsättning hos personer över 65 år” kan beställas eller laddas ner via Mo Gård förlag.