Ny nordisk definition av dövblindhet

Nu finns den nya nordiska definitionen översatt till svenska. Den antogs av Nordiskt ledarforum i juni 2016 efter att ha diskuterats i en nordisk arbetsgrupp bestående av professionella från samtliga nordiska länder och representant från DBNSK, Dövblindas Nordiska Samarbetskommitté.

Den första gemensamma nordiska definitionen antogs  av Nordiska ministerrådet 1980. 2004 beslutades att en ny definition skulle tas fram och en omfattande arbetsprocess startade. Den nya definitionen antogs av Nordiskt ledarforum 2007. 2013 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att först utvärdera och senare även revidera 2007 års definition. Den nya antogs av Nordiskt ledarforum i juni 2016, är skriven på engelska och finns att läsa i original på NVC:s hemsida. Den svenska översättningen hittar du här.