Ny lägesrapport från Socialstyrelsen

Nu har Socialstyrelsens årliga rapport om insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning kommit.

Sedan början av 2000-talet har Socialstyrelsen haft i uppdrag av regeringen att varje år lämna lägesrapporter för olika områden inom vård och omsorg.

Årets rapport tar upp många viktiga frågor som psykisk ohälsa, utmaningar inom kompetensförsörjningen, utvecklingen inom personlig assistans och skillnader mellan män och kvinnor. Men också den aktuella frågan kring krisberedskap.

Författare till rapporten är Karin Flyckt.