NVC:s kurskatalog för 2016

Nordens välfärdscenter (NVC) arrangerar varje år kurser för personal som arbetar med personer med dövblindhet. Nu har kurskatalogen för 2016 kommit. Som ett led i att ytterligare förstärka det nordiska samarbetet kommer kurserna under 2016 att genomföras
runtom i olika länder i Norden.

Klicka här för att komma till kurskatalogen