Nkcdbs FoU-samordnare har fått medel till högaktuellt forskningsprojekt

Moa Wahlqvist, som delar sin tjänst mellan Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor och Audiologiskt forskningscentrum vid Universitetssjukhuset i Örebro, har beviljats medel för ett viktigt och mycket aktuellt forskningsprojekt. Det går ut på att utveckla rekommendationer för hur personer med dövblindhet ska kunna få tillgänglig information från myndigheter. Som underlag kommer Moa att utveckla en enkät som riktar sig till personer med dövblindhet och som är medlemmar i Förbundet Sveriges Dövblinda, för att ställa frågor till dem om hur de har tagit del av information om covid-19.

Moa Wahlqvist

På Nkcdb har vi under pandemin fått till oss många exempel på hur svårt det kan vara för personer med dövblindhet att ta del av viktig samhällsinformation som myndigheter har publicerat i olika medier. Vi önskar Moa lycka till med ett angeläget projekt!

Länk till pressmeddelandet