Nkcdb och FSDB pratar om livsomställningsmodellen i ”Funka olika”

Den 8 november släppte Habilitering & Hälsa i Stockholms podcast ”Funka olika” det sista avsnittet i serien om ork och motivation till förändring. I podcasten möts gäster med egen diagnos, anhöriga och andra experter. Samtalen tar upp hur det är att leva med funktionsnedsättning ur olika vinklar och ger tips som kan underlätta tillvaron.

I avsnittet, som heter ”Så hanterar du stora livsförändringar”, medverkar Emma Varga, kurator på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, och Klas Nelfelt, ordförande för Förbundet Sveriges Dövblinda.

Emma Varga och Klas Nelfelt står bredvid varandra och ler in i kameran. På bilden syns loggorna för "Funka olika" och "Habilitering & Hälsa i Stockholm". Foto.

Klas berättar om livet med dövblindhet och om hur processen att acceptera och komma underfund med funktionsnedsättningen har sett ut. Emma pratar utifrån sin roll som kurator och om livsomställningsmodellen som kan vara till hjälp för att förbereda sig på och förstå den förändring man står inför om man drabbas av en omfattande funktionsnedsättning.

Livsomställningsmodellen är indelad i olika faser vilka diskuteras i avsnittet. Ingångsfasen, den första fasen, kan vara oerhört svår och där har professionella en viktig roll. Emma påpekar att det är viktigt att personer med dövblindhet får professionellt stöd i denna fas och att stödet inte är för lösningsinriktat. Det är istället viktigare att få bli lyssnad på och att få vägledning om var man kan få mer information om dövblindheten och dess konsekvenser.

Klas känner igen denna fas som svår. Han menar att erkänna det som komma skall är värst. Att hantera situationen här och nu var inga problem, men det var svårare att hantera den främmande framtiden.

”Erkänna är en sak, acceptera är en annan”, säger Klas.

Lyssna på podavsnittet här.

Vill du ta del av en transkriberad version av podavsnittet gör du det här.

 

TEXT: Karen Catalán

Publicerad 9 november 2023