Nkcdb är på plats i Almedalen!

I år arrangerar och deltar Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor i två seminarier under Almedalsveckan. Vårt fokus är rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Under tisdagen håller vi tillsammans med FSDB ett seminarium under rubriken ”Dövblindhet – hur kan man leva med det?” Här får man svar på frågor som man kanske tänkt på men inte vågat ställa förut. Detta och många andra spännande seminarier livesänds på fulldelaktighet.se 

På torsdag morgon arrangerar vi ett seminarium tillsammans med Myndigheten för delaktighet på temat ”Ge mig rätten att få kommunicera – men bestäm inte vem jag ska vara!” Det seminariet föregås av ett samtal där man får prova på att uppleva hur det kan vara att inte se och höra.

Håll också koll på oss i Almedalen via Facebook!

Region Gotlands Almedalsbild