Någon vill krama dig

Gör så här

– Håll S-handen runt överarmens nedre del.
– Tryck till bestämt.

Illustration av signalen för att någon vill krama dig