Muspekaren som försvann

När man har ett litet, men relativt skarpt, synfält som till exempel är fallet för många av de personer som blivit dövblinda på grund av Ushers syndrom, handlar det mesta om att lära sig att göra saker utan att ha någon överblick.

Mycket går att kompensera med kunskap om hur miljön ser ut, oavsett om det är i verkligheten eller i datorn. När man väl vet vad man ska leta efter var, så går saker mycket snabbare och enklare.

Problemet i datorernas värld har varit att även om man vet var t ex knappen eller länken för en vanlig funktion är, så måste man också hitta muspekaren och föra den till rätt position. Är det dessutom på en sida där saker rör sig, reklamfilmer rullar förbi eller någon liknande kan man bli av med muspekaren gång på gång.

Problemet plötsligt försvunnet!

Det finns i de flesta förstoringsprogram funktioner för att underlätta just att hitta muspekaren, som större pekare, två linjer som alltid korsar varandra där muspekaren befinner sig, eller ringar som krymper inåt mot muspekarens position. Men för de flesta datoranvändare med kikarseende är detta att först hitta var man ska klicka, sen hitta muspekaren och slutligen lyckas flytta muspekaren till rätt position varit en stor energitjuv.

Så plötsligt är problemet försvunnet! Med en touchskärm behövs ingen mus eller muspekare, hittar man det man vill klicka på kan man bara göra det direkt på skärmen med fingret. Fingret vet man ju var det är! Vilken oerhörd förenkling och vilket fantastiskt hjälpmedel – även om de som utvecklat det inte har haft en tanke på kikarseende eller förlorade muspekare!

Bra – men inte för alla

Det är ingen slump att smarta telefoner och plattor med touchskärm så snabbt fick ett stort genomslag inom gruppen med Ushers syndrom. De behövde inte ens fundera på en muspekare. Nu när även datorer finns att få med touchskärmar känns de som en fantastik möjlighet att slippa från jakten på muspekaren även där.

Som vanligt är det som är bra för en del inte bra för alla, eller på allt! För personer med många andra varianter på synskador har utvecklingen mot mer och mer touch ställt till vardagen ytterligare och blivit en ny energitjuv. Så självklart är inte en touchskärm det bästa för alla datoranvändare med dövblindhet, men det kan samtidigt vara det enda hjälpmedlet som behövs för några.

Problemen tänkte jag vänta med till kommande inlägg, känns mycket trevligare att börja med en positiv nyhet och glädjas med dem som nu slipper leta efter muspekaren!

Karin Jönsson