Möjligheten att ringa 112 direkt via analog texttelefon upphör 1 januari 2023

Det har tidigare varit möjligt att ringa 112 direkt från en analog texttelefon. Denna möjlighet tas bort vid årsskiftet. Användare av analog texttelefon som behöver kontakta 112 hänvisas i stället till tjänsten SMS112 eller till förmedlingstjänster som texttelefoni.se.

SOS Alarm som ansvarar för nödsamtal till 112 berättar att de inte haft något samtal från en analog texttelefon under de senaste åren. Sedan 2021 har de heller inte något uppdrag från staten att vara tillgängliga via analog texttelefon och därför läggs nu möjligheten ned. Det är viktigt att denna information sprids och når fram till berörda personer. Mer information finns på 112 för tal- och hörselskadade – SOS ALARM i text och på Teckenspråk – SOS ALARM på teckenspråk.

Att vara förberedd på och ha kunskap om hur man kontaktar SOS Alarm vid en nödsituation är angeläget för alla. För personer som inte kan kontakta 112 via talsamtal är det viktigt att känna till vilka andra sätt som finns. Post- och Telestyrelsen har en bra information om samhällsviktiga nummer och samtalsförmedlande tjänster på Samhällsviktiga nummer och samtalsförmedlande tjänster | PTS

Tjänsten SMS112 samt att ringa via förmedlingstjänst bör vara de vanligaste alternativen för personer med dövblindhet.

Tjänsten SMS112

Vid en nödsituation kan personer som har förregistrerat sin mobiltelefon för tjänsten SMS112 kommunicera direkt till nödnumret 112 via sms. I en nödsituation skickar man då ett sms om händelsen. För att få rätt hjälp är det viktigt att dela information om vad som har inträffat och var det har inträffat. Därefter kommer SOS-operatören att via sms ställa kompletterande frågor för att kunna skicka rätt hjälp till rätt plats.

Tjänsten är endast öppen för privatpersoner som är hörsel- eller talskadade. Den kräver registrering på SOS Alarms hemsida på länken Registrering och anmälan för SMS112 För… – SOS ALARM

Förmedlingstjänsterna Texttelefoni.se och Bildtelefoni.net

Texttelefoni.se är förmedlingstjänsten för texttelefoni. För att det ska gå så snabbt som möjligt att nå 112, utan att behöva vänta i kö på lediga förmedlare, finns ett särskilt telefonnummer/SIP-adress att ringa. För analoga texttelefoner är numret 019-760 69 05 och för SIP-baserade texttelefoner och totalkonversationslösningar är det 112@texttelefoni.se. Den som larmar hamnar då i en prioriterad kö, där en förmedlare ringer upp 112 direkt och förmedlar samtalet.

Motsvarande lösning för att få samtalet förmedlat via bildtelefoni är att ringa 112@tolk.sip.nu.