MFD tar fram kunskapsstöd för nyanlända med funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighet (MFD) har tagit fram information och kunskapsstöd för att förbättra stödet till asylsökande, nyanlända och skyddsbehövande med funktionsnedsättning.

MFD har noterat att kunskap och rutiner hos myndigheter och aktörer är bristfällig när det kommer till att stödja nyanlända utifrån sin funktionsnedsättning. Detta får stora konsekvenser för den enskilde som riskerar gå miste om viktigt stöd i Sverige. Efter att kriget i Ukraina bröt ut förra året fick MFD ett regeringsuppdrag att ta fram information och kunskapsstöd till berörda myndigheter och aktörer.

Myndigheter och aktörer frågar sällan om funktionsnedsättning eller särskilda behov när en person kommer till Sverige, har MFD kunnat fastställa. Ifall frågan ställs gör den det längre fram i mottagningssystemet, men ibland inte alls. Det nya materialet vänder sig dels till nyanlända personer i Sverige som själva har funktionsnedsättning, dels till professionella som möter dessa personer i sitt arbete. Det har också tagits fram kartor över mottagningssystemet som beskriver den väg en person med funktionsnedsättning behöver ta som ny i Sverige, vem som har ansvar och vad och vilka hinder som kan uppstå på vägen.

MFD har också tagit fram en broschyr på tio språk som visar på vilka insatser och hjälpmedel man kan ansöka om som ny i Sverige.

Materialet har tagits fram i samarbete med myndigheter, funktionshinderorganisationer och andra aktörer.

Läs mer på MFD:s hemsida.

TEXT: Karen Catalán

Publicerad 30 maj 2023