Martin Zakrisson förstärker Nkcdb:s teknikgrupp!

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor har lyckats knyta till sig Martin Zakrisson, som arbetar som enhetschef på SPRIDA kommunikationscenter i Örebro. Martin kommer att förstärka resursgruppen för teknik och hjälpmedel på konsultbasis och tillföra värdefull spetskompetens inom syn- och kommunikationshjälpmedel.

— Vi känner oss upplyfta och mycket glada över att ha lyckats knyta till oss Martin. Han har flera olika kompetenser och erfarenheter som är värdefulla för oss, säger Karin Jönsson som samordnar arbetet med teknik och hjälpmedel inom Nkcdb.

Närbild Martin Zackrisson i blå skjorta framför en oskarp vit skylt med ordet kommunikation i svart. Foto.Så vem är då Martin Zakrisson – och vilka egenskaper kommer han att tillföra i Nkcdb:s verksamhet?

Martin är Coda (Child of Deaf Adult), vilket gör att han har teckenspråket och dövkulturen med sig från barnsben. Han är civilingenjör och har en magisterexamen i datateknik. Martin började arbeta som tekniker på SPRIDA 2006 och jobbade då med alla möjliga typer av hjälpmedel, till exempel punktdisplayer, tidiga ögonstyrningar, bildtelefoner, läs- och skrivstöd, förstoringsprogram, skärmläsare, kognitionshjälpmedel och kommunikationsapplikationer.

Martin har även mångårig erfarenhet av att utveckla alternativ telefoni och förmedlingstjänster. Dessutom har han arbetat med att använda konsumentteknik som hjälpmedel för distanskommunikation. När tidigare Hjälpmedelsinstitutet lades ned fick Martin uppdraget att skapa Centrum för elektronisk kommunikation (CFEK), som han sedan 2015 har drivit som en del av SPRIDA Kommunikationscenter.

— Martin har en unik bredd, inte minst inom syn- och kommunikationshjälpmedel. Genom sitt arbete i CFEK har han kontakt med alla förskrivare av alternativ telefoni i Sverige. Därutöver har hans nuvarande uppdrag som chef gett honom en djup insyn i regionernas hjälpmedelsförskrivning. Det gör oss ännu säkrare på att han kommer att bli en stor tillgång för oss alla, säger Karin Jönsson.

Martin själv ser mest fram emot att jobba i en miljö där det handlar om att tänka utanför boxen.

— Jag gillar verkligen att klura fram lösningar och idéer till problem som ser olösliga ut. De många patienter som jag träffat under årens lopp har lärt mig en hel del, men också utmanat mitt sätt att vända och vrida på problem.

Varmt välkommen till ditt konsultuppdrag på Nkcdb, Martin!