Markera eller uppmärksamma något annat, alternativ 1

Gör så här

– Lägg J-handen på handen, armen eller axeln.

illustration för signalen markera något annat