Markera eller uppmärksamma något annat, alternativ 2 (vid taktilt teckenspråk)

Gör så här

– Lägg J-handen på lyssnarhanden.

illustration för signalen markera något annat (vid taktilt teckenspråk)