’Let me joint your attention’ Kommunikationsutveckling hos barn med medfödd dövblindhet

Kari Schjöll Brede presenterar sin master som hon skrivit på Riksuniversitetet i Groningen, Holland. Den bygger på frågeställningen: How does fluent tactile sign language influence the language development in a child who is congenital deafblind?