Lek med teckenspråket på Skissernas Museum i Lund

Händer som tecknar på en färgglad affisch för projektet.
Affischen för teckenspråkseventet på Skissernas museum

Lek med teckenspråket! Det är uppmaningen  när scenkonstgruppen Kollaborativet besöker Skissernas Museum i Lund med ett performativt laboratorium.

Det  vänder sig till alla, döva, hörselskadade och hörande. De som besöker ”Det som rör oss” utlovas en visuell, taktil och kroppslig upptäcktsresa där de får leka med svenskt teckenspåk i magiska rum.

Kollaborativet utlovar en sinnlig upplevelse samtidigt somman vill väcka tankar om  språk och kommunikation samt nyfikenhet inför svenskt teckenspråk.

Som komplement till upplevelsen delas ett tryckt material ut med möjligheter till fördjupning. Det performativa laboratoriet har arbetats fram tillsammans med teckenspråkiga barn och vuxna.

Upplevelsen vänder sig till alla från 7 år – döva, hörselskadade såväl som hörande och personer med funktionsvariationer. Det blir sammanlagt åtta  tillfällen att leka  fyra under helgen 28-29 oktober och lika många helgen 4-5 november. Upplevelsen varar i cirka 80 minuter.