Nu blir dagstidningarna tillgängliga

Nu lanseras Tidning för alla, en tjänst som gör att det går att läsa tidningar via punktskriftsdisplay, förstoringsprogram eller skärmläsare. Än så länge är Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet kopplade till tjänsten som utvecklats av företaget HiQ. Det kan bli fler.

Tidning för alla som utvecklats av företaget HiQ är en av nio vinnare i Post- och telestyrelsens tävling ”Nåbar för alla”.

porträtt Helena Vilcans med långt mörkt hår
Det är en viktig demokratifråga att alla kan ta del av nyhetsflödet, säger Helena Vilcans, ansvarig för HiQ:s satsning på Tidning för alla.

— Vi hoppas att Dagens Nyheter också går med, och så småningom också lokaltidningarna runt om i landet, säger Helena Vilcans på HiQ, ansvarig för satsningen.

Gratis för brukarna

Att använda sig av tjänsten är gratis för användarna som får är tillgång till tidningarnas hemsidor på nätet, rensade på bilder, reklam och kringinformation. Rent tekniskt går det att koppla på hela tidningens innehåll. Då skulle man kunna prenumerera precis som alla andra. Men så långt har man inte kommit än. Svenska Dagbladet ger dock dem som använder sig av Tidning för alla tillgång till hela materialet, från ledare till kultur och sport.

Än så länge är tjänsten gratis också för tidningsföretagen. Kostnaden för att koppla på Tidning för alla betalas av HiQ.

HiQ utvecklade tidigare ”Fejan för alla” som gjorde Facebook tillgängligt för människor med nedsatt syn. Även då hade man hjälp av en referensgrupp där bland annat personer med dövblindhet deltog.

Koll på nyhetsflödet

— De pratade om hur svårt det var att hålla kolla på nyhetsflödet. Det var ur de diskussionerna som Tidning för alla växte fram, säger Helena Vilcans.

Det är inte bara personer med synnedsättningar eller dövblindhet som har nytta av Tidning för alla. Även människor med dyslexi och autismspektrumstörning får lättare att ta del av nyhetsflödet genom tjänsten.

— Målgruppen är alla med läsnedsättning, totalt runt 100.000 personer. Man kan läsa genom förstoringsprogram och punktskrift eller lyssna med hjälp av talsyntes.

Post- och telestyrelsens tävlingar har betytt mycket för HiQ.

—  Det kostar ju att göra detta, och målgruppen är inte så stor. Nu får vi stöd av Post och telestyrelsen men går också in med eget kapital för att kunna hålla liv i projektet i tre eller fyra år. Men vi ser detta som en viktig delaktighetsfråga och vill att det ska bli långsiktigt. Vi funderar redan nu över hur det ska gå till. Vi ska bland annat diskutera med Myndigheten för tillgängliga medier.

Fejan för alla

Fejan för alla finns inte längre. Funktionen stängdes av Facebook som ansåg att man själva löst problemen med tillgänglighet.

-—  Visst har Facebook gjort mycket men jag tycker det är synd att de inte köpte koden för ”Fejan för alla” från Post- och telestyrelsen. Det hade inte kostat dem mycket men underlättat för brukarna.

ANNE JALAKAS, text