Kurs i taktilt teckenspråk för föräldrar

Den 4-7 april 2016 genomför Västanviks folkhögskola i Leksand en kurs för föräldrar till barn som har kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet. Kursen sker i samarbete Resurscenter dövblind, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Sista anmälningsdag är den 1 februari.

Kursinbjudan (PDF)

Anmälan kan göras till: Kati.petters@vastanviksfhs.se