Kunskapsöversikt i Nkcdb:s barnprojekt godkänd som vetenskaplig artikel

Den kunskapsöversikt som Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor låtit genomföra inom ramen för barnprojektet har nu efter en bearbetning blivit godkänd som vetenskaplig artikel. Artikeln publicerades för första gången den 13 september 2022 i tidskriften ”Child: Care, Health and Development”.

Just den här tidskriften publicerar både kvalitativa och kvantitativa studier samt riktar sig till alla som arbetar med barn och ungdomars hälsa oavsett disciplin. Det innebär att kunskapsöversikten nu kan nå ut till en betydligt bredare publik. Bakom bearbetningen av rapporten står forskargruppen Ann-Sofie Sundqvist, Emma Olsson och Agneta Anderzén Carlsson, samtliga med koppling till Örebro universitet.

— Vår översiktsartikel kartlägger vilka insatser som forskningen har beskrivit för barn med dövblindhet. Den är viktig dels för att veta vad forskningen har fokuserat på tidigare, dels för att veta vilken inriktning forskningen behöver ha framåt. Det är nödvändigt för att kunna ge insatser som vi med större säkerhet kan säga fungerar för barn med dövblindhet, säger Moa Wahlqvist, forsknings- och utvecklingssamordnare på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

Här kan du läsa artikeln ”Interventions for children with deafblindness — An integrative review”