Juice, alternativ 2

Gör så här

– Börja med signalen för ”dricka”.
– Håll S-handen runt överarmen.
– Dra handen uppåt och ner igen utan att släppa kontakten.
– Fortsätt med signalen för ”gul”.
– Sätt nyphandens fingertoppar mot överarmen.
– Dra handen några gånger tvärs över överarmen.

Illustration av signalen för juice, alternativ 2