Att förstå och bli förstådd – Per Nyling intervjuas av Anne Jalakas