Simulatorn som demonstrerar hur hörselnedsättningarna låter

Bild på hemsidan för den norska hörselsimulatorn
Den norska hörselsimulatorn visar hur olika hörselnedsättningar låter.

Hur låter omgivningen för den som har en hörselnedsättning? Testa själv med den norska hörselsimulatorn. Den finns på nätet och ger exempel för olika åldrar, situationer och typer av nedsättning.
Det lilla barnets lek med legobitar på förskolan låter helt olika beroende på vilken del av örat som skadats, hur stor nedsättningen är och om det finns bakgrundsljud med i bilden.

Den vanligaste formen av hörselnedsättning påverkar diskanten vilket gör det svårt att uppfatta de ljusa tonerna. Det blir svårt att höra konsonanter som p, k, t, s, f och h. Det kan till exempel vara svårt att höra skillnad kaffe och kasse. Mansröster är lättare att höra än kvinnoröster och fågelsång är svårt att uppfatta. Detta är vanligt när man drabbats av en bullerskada eller får nedsatt hörsel på grund av åldern.

Om det i stället är basen som är påverkad, vilket är ganska ovanligt, är det svårt att uppfatta mörka toner. Det kan leda till problem med att uppfatta omgivningsljud, till exempel från trafiken, men även en mörk mansröst. En kraftig öroninflammation eller en stor vaxpropp kan dämpa basfrekvenserna.

Finns hörselnedsättningen i stället i mellanområdet, som till exempel vi en ärftlig inneröreskada, är hörseln bra i de höga och låga frekvenserna men inte i mellanregistret där det mesta talet finns. Det leder till svårigheter att uppfatta såväl tal som omgivningsljud. Syrsor går däremot bra.

Ytterligare en typ av hörselnedsättning ingår i det norska materialet och innebär att hörseln är jämnt nedsatt över alla frekvensområden. Även detta påverkar möjligheten att uppfatta tal och omgivningsljud i olika grad beroende på skadans omfattning.

För alla typer av hörselnedsättning gäller att bakgrundsljud, som slammer av disk, andra som pratar, trafik eller vindbrus, förvärrar problemen.

Hörselsimulatorn visar dels hur den med normal hörsel uppfattar situationen, dels hur den med olika grad av hörselnedsättning hör i samma situation och sist hur bakgrundsbuller påverkar.

Simulatorn har tagits fram för småbarn, barn och unga, vuxna och äldre. För äldre finns dessutom en hörapparatssimulator som visar hur det låter för den som har hörapparat. h

På sansetap.no finns även en synsimulator för olika åldrar och olika typer av synnedsättningar som fungerar på liknande sätt.

Här hittar du alla simulatorerna

Text: ANNE JALAKAS