Högre, mer, alternativ 1

Gör så här

– Håll vinkelhandens sida mot överarmen.
– Dra handen uppåt längs överarmen.

Tips: Den här signalen kan bl.a. användas för att be någon tala högre eller för att visa att man vill ha mer av något.

Illustration av signalerna högre, mer