Guide: Ställa in en Android-telefon så att en Hue-lampa blinkar när det kommer SMS

Av Janne Koski och Ronnie Widmark

Som en uppföljning av vårt webbinarie del 4 i serien om Digital ADL (eller att använda en mobiltelefon som ett hjälpmedel) kommer här en guide som är tänkt att vara enkel att följa om man vill prova att göra momentet vi visade på webbinariet på egen hand. För att få guiden i sitt sammanhang hänvisar jag till webbinarieserien i sin helhet och specifikt del 4.

Guiden visar hur man kan få en lampa att blinka som varseblivning när en Androidenhet tar emot ett SMS.

Denna variant av varseblivning är byggd på det smarta belysningssystemet Philips Hue och automatiseringsappen Tasker för Android.

Vi börjar med att gå igenom konfigurationsförfarandet stegvis, och avslutar med en inspelad guide där ni kan följa beloppet på skärmen.

Steg för steg

  1. Det första vi behöver göra är att i Play butiken köpa och installera appen Hue Pro Tasker.
  2. Vi startar appen Tasker och skapar en ny profil genom att trycka på +. Vi väljer Event och därefter Phone, i den efterföljande undermenyn väljer vi Recieved Text för att få upp konfigurationsmenyn. I detta exempel vill vi att alla sms ska sätta igång varseblivningen så vi låter bli att ändra något av de förinställda valen i konfigurationsmenyn och backar oss tillbaka till Profilvyn.
  3. Väl här får vi upp en meny där vi kan se våra tidigare skapade Tasks eller bara alternativet ”Create New Task” om vi inte har några skapade sedan tidigare. Vi väljer alternativet Create New Task och döper Tasken till något lämpligt oavsett det övriga i listan.
  4. Så var det dags att tala om för vår enhet vad den ska göra vid ett inkommande sms. Vi trycker på + och väljer alternativet Plugin i listan som poppat upp. Väl där väljer vi sedan Hue Pro Tasker och går vidare till konfigurationsmenyn. Här trycker vi på pennan till höger om Configuration för att kliva in i Hue Pro Tasker och väljer Blink Lights under Actionfliken.
    I detta exempel vill vi bara att en av våra smarta lampor ska blinka vid inkommande sms så vi ställer in Single Light som vi hittar under Properties och därefter vilken av lamporna vi vill ha blinkandes i listan som dykt upp. Efter detta har vi möjligheten att ställa in vilken färg lampan ska blinka i, vilken hastighet den ska blinka i och hur många gånger den ska blinka. I detta exempel har vi valt färgen röd och att blinka 7 gånger. När vi väl ställt in detta trycker vi på Save för att hoppa tillbaka till Tasker igen. Väl tillbaka backar vi oss tillbaka till Profilmenyn och trycker på bocken för att bekräfta vår Profil och vips är anpassningen klar.

Inspelad guide

[iframe src=”https://player.vimeo.com/video/244249556″ width=”360″ height=”640″ frameborder=”0″ webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen]