Guide: Aktivera Hjälpmedelsgenväg, Voice assistant och Brailleback samt Talkback på en Androidenhet från Samsung

Av Janne Koski

Här kommer en kort guide till att få en Androidenhet från Samsung aktiverad med hjälpmedelsgenväg, Voice assistant och BrailleBack. Guiden tar vid efter att du startat din Android och lagt till ett Googlekonto.

Steg 1: Aktivera genväg för tillgänglighet

Steg 2: Gå in i Playbutiken leta upp och installera Brailleback

Steg 3: Gå in i inställningarna och aktivera Brailleback

Steg 4: Gå in i inställningarna och ladda ner och ställ in svensk röst

Steg 5: Gå in i inställningarna och aktivera Voice Assistant

Eftersom att Voice Assistant redan finns installerad behövs funktionen bara aktiveras för att börja fungera med standardinställningarna.

Meny