Grattis Ewa Nielsen, årets FFS:are!

Nkcdb tillsammans med hela dövblindområdet i Sverige gratulerar Ewa Nielsen, verksamhetschef på Syncentralen i Örebro, till utmärkelsen ”Årets FFS:are 2019”. FFS står för Föreningen För Synrehabilitering. Utmärkelsen tilldelas en person som på ett konkret och engagerat sätt bidragit till att utveckla svensk habilitering och rehabilitering för personer med synnedsättning.

Ewa Nielsen belönas för sitt arbete med att skapa och ge möjlighet till kompetenshöjning genom kurser och workshops inom synområdet, insatser som rönt uppskattning även på en nationell nivå.

– Få utbildningar innehåller synkunskaper trots att det är ett sådant viktigt sinnesorgan. Vi människor är visuella ändå hanteras människors synförmåga i förbifarten i många kartläggningar och bedömningar, säger Ewa i en kommentar till utmärkelsen.

Föreningen för synrehabilitering har till uppgift att:

  • aktivt verka för fortbildning inom verksamhet som rör rehabilitering
  • informera om sådant som rör rehabilitering för personer med synnedsättning
  • vara samarbetsorgan för näraliggande verksamheter
  • kunna fungera som remissinstans för verksamhet som rör rehabilitering för personer med synnedsättning
  • aktivt följa och främja rehabiliteringsfrågor inom området