Grå

Gör så här

– Börja med signalen för ”färg”.
– Lägg sprethandens handflata mot överarmen.
– Gör en neråtgående vågrörelse med handen.
– Fortsätt med signalen för ”grå”.
– Sätt klohandens fingertoppar mot överarmen.
– Gör små cirkelrörelser med handen.

Illustration av signalen för grå