Glas, placering

Gör så här

– Börja med signalen för ”glas”.
– Håll S-handen runt överarmen.
– Dra handen uppåt utan att släppa taget med en ganska kort.
– Fortsätt med signalen för ”placering”.
– Placera den knutna handen på ryggen på den plats som motsvarar glasets placering.

Illustration av signalen för ett glas placering