– Gendiagnostiken har blivit billig och genterapin utvecklas snabbt

För bara några år sedan var gendiagnostik svårt, tidskrävande och dyrt. I dag är det enkelt, snabbt och billigt. Förhoppningarna om genterapi som botar eller fördröjer sjukdomsutvecklingen för patienter med Ushers syndrom är stora.

Richard Smith 2− För ett drygt halvår sedan kom ett genombrott som visade att de olika varianterna av Usher syndrom kan vara lämpliga för genterapi, säger professor Richard Smith, universitet i Iowa.

− Det var visserligen i djurförsök på möss men är ändå väldigt hoppfullt. Inte minst som det också har påbörjats försök på människor med Usher typ 1b.

Richard Smith har upptäckt en av de 12 Usher-gener som i dag är kända. Han gjorde det samtidigt som, och oberoende av, sin amerikanske kollega Bill Kimberling. Tillsammans med sitt team har han utvecklat den genetiska screeningmetoden Otoscope.

Tidigare undersöktes en gen i taget, vilket kunde ta upp emot ett år och kosta upp till tusen amerikanska dollar per gen. Att testa alla gener som orsakar hörselnedsättning skulle med den metoden kosta runt 75.000 dollar.

Den nya metoden Otoscope, som utvecklats vid universitetet i Iowa, innebär att många gener undersöks samtidigt genom så kallad exomsekvensering,  vilket tar  mellan en och tre månader och kostar cirka 1.500 dollar. Skillnaden mot tidigare är dramatisk.

Hörselnedsättning oftast ärftligt

Hörselnedsättning drabbar en av 500 nyfödda. Två tredjedelar är ärftligt och kan orsaks av mutationer i många olika gener. Gentester kan visa hur allvarlig hörselnedsättningen är, om den kommer att försämras med tiden och vilka behandlingsalternativ som står till buds.

För att få Ushers syndrom krävs att både mamman och pappan bär på anlaget. Risken för att ett väntat barn ska ha Ushers syndrom är 25 procent. Det är alltså möjligt att få flera barn med syndromet, men också möjligt att alla eller några föds friska eller är bärare.

− För familjen är det viktigt att veta vad som orsakar syndromet, hur framtiden ser ut och när genterapi blir tillgänglig, säger Richard Smith.
Ingen av frågorna är lätta att svara på. När det gäller hur sjukdomen utvecklas kan det ta flera år att få ett svar. Och genterapin befinner sig fortfarande i sin linda.

− Men en genetisk diagnos är förutsättningen. Utan den går det inte att veta orsaken, då kan man bara gissa.

Löser två av tre

Otoscope är nu inne på version fem och kan samtidigt kolla 90 gener som omfattar olika orsaker till genetisk hörselnedsättning inklusive Ushers syndrom. Databasen innehåller 41 miljoner data.

− Det är komplicerade tester vi gör men vi har försökt effektivisera så långt som möjligt. Nu kan vi köra in data från 96 personer samtidigt vilket ökar genomflödet och minskar kostnaden. I dag kan vi lösa två av tre fall.

Resultat som inte ger tydliga eller begripliga svar på frågan om vad som orsakat hörselskadan kastas aldrig utan skickas vidare till forskningslaboratoriet. Och utvecklingen är snabb. Richard Smith ger ett exempel:

− Vi hade en liten tio månader gammal pojke som vi inte hade kunnat diagnosticera 2011. I dag kan vi se att båda föräldrarna bär på en variant för Usher II och deras son bär på ett anlag.

Kostnaden för genetiska test sjunker snabbt. Målet är att den screening som i dag kostar 1500 dollar om fem år ska vara nere på 500 dollar.

Etiska problem?

Richard Smith ser inga etiska problem med gentestning och har naturligtvis testat sig själv.

− Testet visar att jag har en risk för att utveckla makuladegeneration (gula fläcken), något som drabbar tio procent av alla över 80. Det finns idag ingen bot men jag kan göra vad jag kan för att minska risken. Motionera, äta hälsosamt med mycket frukt och nötter och bära solglasögon. Och hoppas att forskarna hittar en bot. Jag tror att alla människor i framtiden kommer att ha sin egen genkarta.

Rådet till föräldrar är entydigt. Om ens läkare säger nej till gentest tycker Richard Smith att man ska byta doktor.

− Att neka med hänvisning till att gentest är dyra håller inte riktigt. Ett besök hos en specialist är också dyrt men det tänker man inte alltid på.

Genforskarna ställs ofta inför knepiga situationer. Det kan handla om en patient med Usher där det borde finnas två mutationer men bara en upptäcks Det kan krävas många komplicerade försök och analyser för att få fram ett svar.

− Alla gener som orsakar Ushers syndrom tillverkar proteiner som interagerar med varandra, säger Richard Smith. Aminosyror gör interaktionen starkare eller svagare. Om den är svagare kan resultatet bli försämrad syn eller hörsel.

Frisk

I djurförsök har man lyckats hindra att Usher 1c utvecklades. Det handlade inte om att den felaktiga genen botades utan om att den doldes genom att ett läkemedel tillfördes. Följden blev att kroppen inte kände av att mutationen fanns, vilket innebar att normalt protein skapades och musen blev frisk.

− Min slutsats är att kliniska test på människor inte ligger så långt bort för den här speciella mutationen. Allt eftersom kunskapen ökar kommer vi att kunna arbeta med fler. Jag tror att vi i vissa fall kommer att bota, i andra fall fördröja sjukdomen. Att förhindra fortsatt progression av synförsämringen är ju mycket värdefullt för den enskilde.

 

Text och foto: Anne Jalakas

Artikelserie om USHERS syndrom

Här har vi samlat artiklar och intervjuer i artikelserien om USHER syndrom >