Fysisk och psykisk hälsa hos personer med Ushers syndrom typ 2

Moa Wahlqvist, Medicine Doktor i Handikappvetenskap, presenterar sin doktorsavhandling som beskriver hälsa hos personer med Usher syndrom och adresserar vikten av att förstå hälsa hos personer med Usher syndrom från ett biopsykosocialt perspektiv. Moas avhandling är den första som beskriver hälsa hos personer med Ushers syndrom i ett biopsykosocialt perspektiv.