Tolkutbildningen halveras 2017

Fyra av sju skolor förlorar tolkutbildning  Det föreslår Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH i en färsk rapport. I dag har  sju folkhögskolor rätt att ge utbildningen. Från och och med hösten 2017 ska den ges vid tre.

Rapportens omslagTeckenspråks- och dövblindtolkar utbildas i dag dag vid Fellingsbro, Härnösands, Strömbäcks, Södertörns, Västanviks och Önnestads folkhögskola. Utbildningen är fyraårig, utom i Härnösand som har en komprimerad utbildning på tre år.

På grund av för få sökande kunde en av skolorna inte starta någon utbildning 2015. När statsbidragen minskar kommer fyra av skolorna att förlora sin utbildning.

− De tre som blir kvar kommer att ha goda förutsättningar att ha tillräckligt många deltagare och dessutom få god tillgång till kvalificerade teckenspråks- och tolklärare, säger Sebastian Glans, utbildningshandläggare vid MYH och ansvarig för rapporten.

Vilka skolor som får behålla utbildningen är inte klart. Myndigheten för yrkeshögskolan föreslår att statsbidrag ges till de skolor som har störst möjlighet till ett gott rekryteringsunderlag och kan ge en utbildning av hög kvalitet. Man anser också att skolan bör ha närhet till dövmiljö och möjlighet att erbjuda praktikplatser.

När statsbidraget ska fördelas kan MYH samråda med såväl Folkbildningsrådet som berörda brukarorganisationer.

I förslaget från myndigheten föreslås också att utbildningen till skrivtolk från och med hösten 2018 lyfts in i yrkeshögskolan.

– Efterfrågan av skrivtolkar kommer att öka relativt mycket, säger Sebastian Glans. Därför föreslår vi en utökning av antalet platser samt att utbildningen bedrivs på fler orter än som nu, enbart i Stockholm.

Alla som börjar på en utbildning innan det nya systemet träder i kraft  ska ha möjlighet att fullfölja den. Det innebär att det kan finnas pågående tolkutbildning på skolorna fram till 2020.