FSDB uppmärksammar ansvarsglidningen mellan kommuner och regioner

Med en debattartikel i Dagens Samhälle den 15 januari uppmärksammar Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB, ansvarsglidningen mellan kommuner och regioner samt andra myndigheter.

Sverige har åtagit sig att följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FSDB menar att staten visserligen har det övergripande ansvaret för att dessa rättigheter respekteras och följs, men det är på kommunal och regional nivå som ansvaret finns i praktiken. Det är där de mänskliga rättigheterna dagligen ska respekteras, skyddas och främjas.

När myndigheter inte tar sitt ansvar och hänvisar ansvaret till andra myndigheter, riskerar personer med dövblindhet att falla mellan stolarna och inte få det stöd de behöver för att kunna leva ett självständigt och fullvärdigt liv.

Läs debattartikeln här.

FSDB:s logga. Grafik.

TEXT: Linda Eriksson

Publicerad 18 januari 2024