Fråga en rådgivare

Nu blir det enklare att ställa frågor till Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. I dag lanseras den nya tjänsten Fråga en rådgivare. Dit kan pedagoger, skolledare och andra som har frågor om pedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning vända sig.

— Det här är ett steg framåt i vårt arbete att öka tillgängligheten för våra kunder. Vi etablerar fler kontaktvägar samtidigt som vi förenklar kontakten. Vi hoppas att den här tjänsten bidrar till att barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning får det stöd de behöver och har rätt till, säger generaldirektör Greger Bååth.

SPSM:s webbplats finns ett formulär för den som vill ställa sin fråga skriftligt. Den som hellre använder telefonen kan ringa 010 473 60 00 på vardagar.