Fortsätt fram mot referenspunkt

Gör så här

– Sätt pekfingrets fingertopp mot ryggen.
– Börja med att dra fingret uppåt för att visa riktning fram.
– Fortsätt med att trycka till en eller två gånger för att markera referenspunkten.

Illustration av signalen för att fortsätta fram mot referenspunkt