Första möte för DbI:s tekniknätverk på gång!

Ta chansen att delta på det första mötet med Deafblind Internationals tekniknätverk. Nätverkets fokus kommer att vara erfarenhetsdelning. Detta för att fler ska kunna dra nytta av smarta lösningar och ofta individualiserade tekniska anpassningar för personer med dövblindhet.

Mötet äger rum online fredagen den 19 mars kl 14-16 och är öppet för alla, medlemmar och icke-medlemmar. Det här första mötet kommer att handla om nätverkets mål, hur det fortsatta samarbetet ska ta form samt idéutbyte utifrån deltagarnas intresseområden.

Vill du delta registrerar du dig genom att mejla dina svar på det korta frågeformuläret nedan. Efter bekräftelsen får du en zoomlänk och agenda för mötet.

Här finns mer information om Dbi Tecnology Network

 

LADDA NED:

Pdf-dokument med inbjudan till nätverksmöte (på engelska)

Worddokument med frågeformulär för anmälan (på engelska)