Vid mina sinnens fulla bruk: föreläsning av Claes Möller om hur våra sinnen samarbetar (2014)

Varför är luktsinnet så viktigt för vår överlevnad? Hur samarbetar känseln med syn och hörsel? Vad händer när jag blir hörselskadad?

Den tredje föreläsningen av Claes Möller, professor vid Audiologiskt forskningscentrum i Örebro, ”Är jag vid mina sinnens fulla bruk?” handlar om hur våra sinnen samverkar.

− Alla sinnen, vare sig det handlar om syn, hörsel, känsel, smak eller lukt, är uppbyggda på samma sätt och alla signaler som kommer till hjärnan bearbetas på i stort sett samma sätt. Det är därför forskning på ett organ kan komma till nytta för ett annat, säger han.

− Förlorar vi ett organ eller två, måste vi kompensera med andra och hjärnan har en enorm förmåga att kompensera för olika funktionsnedsättningar. Handlar det om dövblindhet är det känseln som är viktigast.

Hur nära släkt syn och hörsel vet den som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning.

-− Man upptäcker att man  hör med ögonen och ser med öronen.

Föreläsningen är tolkad till teckenspråk samt textad.