Fokus på meningsskapande vid Dbi webbinarium om kommunikation och medfödd dövblindhet

”Meaning Making for Families”, är titeln på ett internationellt webbinarium som äger rum den 16 november. Programmet är del två i Deafblind Internationals serie om kommunikation och medfödd dövblindhet, som bygger på bokserien med samma namn.

Porträttfoto: Caroline Lindström, medarbetare Nkcdb.
Caroline Lindström, ansvarig för resursgrupp kommunikation hos Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, är en av talarna vid webbinariet ”Meaning Making for Families” den 16 november.

Syftet är att ge familjemedlemmar tips och råd om hur de kan kommunicera med barn och vuxna när det finns påverkan på både syn och hörsel från födseln. Bland programmets talare finns specialpedagog Caroline Lindström på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

– Med det här programmet kommer vi att ta fasta på hur vi upplever det vi är med om, hur vi kan förstå varandra och vara säkra på att vi pratar om samma sak. Vi kommer att blanda teori i föreläsningsform med filmexempel från bokserien. Dessutom kommer Hellen Shakele från Zambia och Cosmas Goliati från Malawi att dela sina personliga erfarenheter, berättar Caroline.

Utöver en masterexamen i kommunikation och dövblindhet har Caroline lång erfarenhet av handledning, konsultation och utbildning inom LSS-verksamhet och särskola. Vid webbinariet om meningsskapande kommer hon att bidra med specifik kunskap om hur man kan tänka när kommunikationen behöver utgå från känseln.

– När vi förstår hur saker upplevs med kroppen blir det lättare att stödja och utveckla kommunikationen tillsammans med personer som har medfödd dövblindhet. Filmexempel är ofta ett bra sätt att tillsammans få syn på det vi menar med att använda känseln i kommunikationen, säger Caroline.

För deltagare i Europa och Afrikas tidzon äger webbinariet rum tisdag den 16 november kl 13-15. Seminariespråket är engelska.

 

Kommunikationsnätverket inom Deafblind International (DbI) är ett av de äldsta och startades som en arbetsgrupp 1989. I dag har arbetsgruppen ändrat form till ett nätverk öppet för dem med intresse för kommunikationsområdet. Aktiviteter för samtliga av DbI:s nätverk går att läsa om i magasinet DbI Review som ges ut digitalt två gånger per år.