EU:s tillgänglighetsdirektiv blir svensk lag

Regeringen har i en lagrådsremiss beslutat om förslag till en ny lag om tillgänglighet till vissa produkter och tjänster. Lagförslaget genomför EU:s tillgänglighetsdirektiv och syftar till att fler produkter och tjänster görs tillgängliga också för personer med funktionsnedsättning och äldre. 

Kraven i tillgänglighetsdirektivet är omfattande och detaljerade och dessutom olika för olika typer av produkter och tjänster. De närmare detaljerna kommer att regleras av myndighet i form av föreskrifter. Exempel på produkter och tjänster som omfattas av förslaget är datorer, smarta telefoner, kortläsare för betalning, bankomater samt e-post, banktjänster för konsumenter, e-böcker och e-handelstjänster.

— Att tillgängligheten nu regleras i lag kommer att förändra mycket! Skattefinansierad verksamhet har sedan 2018 krav på sig att webbsidor och appar ska vara tillgängliga, men 2025 kommer lagen att gälla allt. Köper du en värmepump eller tvättmaskin som går att styra via en app eller hemsida ska du alltså kunna utgå från att appen är tillgänglig även om du använder skärmläsare, säger Karin Jönsson som samordnar teknik- och hjälpmedelsfrågor på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Hon fortsätter:

— Värt att komma ihåg är att tillgänglighet bara innebär att det med rätt grundrehabilitering kommer vara möjligt att lära sig använda en app. Det finns inget som säger att appen kommer att vara enkel och intuitiv att använda för den som inte kan se skärmen. Många användare kommer troligtvis att behöva stöd från någon som kan se skärmen under inlärningen. Det tar lång tid att lära sig hitta allt!

Enligt förslaget i lagrådsremissen ska regeringen bestämma vilka myndigheter som ska få ansvar för marknadskontroll och tillsyn. Förslaget innebär att myndigheterna kommer att få befogenhet att besluta om förelägganden, förbud och sanktionsavgifter om de anser att en viss produkt eller tjänst inte lever upp till tillgänglighetskraven. Regeringen föreslår att lagen träder i kraft den 28 juni 2025.