Elsa Sjunneson vinner utmärkelse för sin biografi

Elsa Sjunneson är en av åtta vinnare av Washington State Book Awards 2022. Nu i september vann hon i kategorin bästa memoar/biografi med sin bok ”Being Seen: One Deafblind Woman’s Fight to End Ableism”.

Elsa föddes med cytokinstorm (CRS, Congenital Rubella Syndrome) vilket medfört att hon lever med flera funktionsnedsättningar, bland annat kombinerad syn- och hörselnedsättning. Hon har ögonprotes och delvis syn på det andra ögat och använder hörapparater på båda öronen. I boken berättar hon att hennes synnedsättning gör att hon behöver förlita sig på käpp eller ledarhund, men att hon fortfarande kan se hur människor reagerar på hennes funktionsnedsättning och ibland höra vad de säger.

Framsida på boken "Being seen - One Deafblind Woman's Fight to End Ableism" av Elsa Sjunneson. Foto.Boken ”Being Seen: One Deafblind Woman’s Fight to End Ableism” är en nyanserad självbiografi, där Elsa Sjunneson utmanar våra typiska föreställningar om funktionsnedsättningar och om dövblindhet – och hur det skadar oss alla.

— Den här boken är väl värd att läsa, för såväl personer med dövblindhet som närstående och professionella. Jag uppskattade hur Elsa Sjunneson får läsaren att tänka komplext och mångfacetterat kring vad det innebär att ha en funktionsnedsättning i allmänhet och dövblindhet i synnerhet, säger Sofia Hansdotter, psykolog på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

Möt Elsa Sjunneson i film på Youtube