Dövblindhet – Mentaliseringsförmåga, kognitivt fungerande och socialt nätverk vid Alströms syndrom

Leg psykolog Hans-Erik Frölander vid Specialpedagogiska skolmyndigheten föreläser om sin doktorsavhandling som undersöker mentaliseringsförmåga, kognitivt fungerande och socialt nätverk vid Alströms syndrom.