Deafblind International startar nätverk kring teknik och hjälpmedel

– Vi hoppas på många givande kontakter och samarbeten framöver, även om det så klart kommer att ta tid bygga upp det nya nätverket, säger Karin Jönsson, sakkunnig i teknik och hjälpmedel på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

Sedan 2018 har Nkcdb:s teknikgrupp haft ett mycket givande och informellt samarbete med Bartiméus i Nederländerna, och framför allt med deras teknikgrupp Fablab. Utöver att träffas och ta del av varandras verksamheter har gruppen haft kontinuerliga distansmöten för att dela resultat, idéer och problem. I samband med Bartiméus besök i Sverige 2019, blev även Centrum för rehabiliteringsteknik vid Lunds tekniska högskola (Certec) en del i samarbetet.

En återkommande fråga i samtalen har varit att det saknats en bra internationell plattform för utbyte inom detta mycket speciella, men viktiga område. Alla parter har varit överens om att Deafblind International (DbI) skulle vara rätt organisation att utgå ifrån. Nu är den tanken realiserad.

– Mijkje Worm, doktorand vid universitetet i Groningen, har varit mycket betydelsefull i arbetet med att starta nätverket. Hon har drivit på oss andra och var även den som formulerade själva ansökan till DbI. Mijkje är nu också ordförande i gruppen, berättar Karin Jönsson.

Det nya nätverket riktar sig till alla som är intresserade av teknik och hjälpmedel samt specifika tillämpningar för personer med dövblindhet och deras närstående. Nätverket kommer även att få en bra plattform för att kunna sprida information och nyheter. Förhoppningen är att samla nya kontakter från såväl Europa som andra världsdelar.

Karin Jönsson understryker att för Nkcdb:s teknikgrupp kommer det nya nätverket att komplettera befintliga samarbeten med Bartiméus och inom Norden, som kommer att finnas kvar och vara lika viktiga som tidigare.

– Tillsammans har vi skapat bättre möjligheter för en stor bredd, som kan omfamna allt från erfarenhetsutbyte kring specifika syn- och hörselhjälpmedel till utvecklingen av IKT för personer med dövblindhet. Kanske dyker det även upp lite undergrupper i nätverket på sikt. Det får visa sig, säger Karin Jönsson.

 

Här hittar du mer information om DbI:s nya nätverk för teknik och hjälpmedel.

Anmäl dig gärna och sprid nyheten vidare till de du vet kan vara intresserade av att gå med!