Boka in 5 november för vår årliga konferens

Under en ovanlig vår, med full uppmärksamhet på att hålla fysiskt avstånd, förbereder vi oss för hösten med nya möjligheter till fysiska möten och återförening. Redan nu vill vi flagga för vår årliga nationella konferens ”Med kroppen som redskap” i Stockholm, torsdag den 5 november.

Den här dagen välkomnar vi alla professionella som möter personer med dövblindhet, oavsett ålder, för att tillsammans med oss sätta fokus på det taktila sinnet (det vi brukar kalla för känseln), hur det kan användas – och utvecklas! Vi har bjudit in forskaren och författaren Helena Backlund Wasling att inleda dagen med en föreläsning om ”den livsnödvändiga beröringen”. Givetvis kommer fler särskilt utvalda gästföreläsare att fördjupa vår förståelse om kroppens möjligheter för kommunikation och utveckling av språk. En paneldiskussion med alla föreläsare avslutar konferensen, som kommer att pågå kl 9-16.

Vi hoppas att du vill tillbringa den här mycket spännande och inspirerande dagen tillsammans med oss och deltagare från hela landet!

Anmälan kommer du att kunna göra på vår hemsida inom kort.