Blind flöjtist ”ser” dirigenten taktilt

Porträtt på Wu Jing i hästsvans och med vit skjorta
Tack vare ett taktilt hjälpmedel kan Wu Jing följa dirigenten. Foto:Nic von Schoenberg/Sveriges Radio

Flöjtisten Wu Jing hade en dröm. Trots att hon är blind ville hon spela i en symfoniorkester. Alla sa att det är omöjligt eftersom hon inte kan se och följa dirigenten.
Men en grupp svenska uppfinnare gjorde det omöjligt möjligt. De tog fram ett hjälpmedel som gör att Wu Jing uppfattar dirigenten taktilt.

Janne Koski och Thomas Ragnarsson från Nkcdbs:s expertgrupp för  IKT-stöd har testat Tactsenze. Här är deras rapport:

Tillsammans med representanter för Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB,  Myndigheten för Tillgängliga Medier, MTM, Synskadades Riksförbund, SRF, och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, deltog vi i ett möte, arrangerat av Tactsenze.

Thomas Ragnarsson och en representant för Tactsenze
Thomas Ragnarsson t.v lyssnar på Runo Andersson från Tactsenze

Ric Wasserman och Runo Andersson från företaget inledde med att berätta om sitt projekt där man, genom ett stort utvecklingsarbete, kunnat göra det möjligt för den blinde flöjtisten Wu Jing att spela i och vara en del av en symfoniorkester . Det blev möjligt genom att dirigentens rörelser blev tillgängliga taktilt.

Alla närvarande fick chansen att prova det hjälpmedel man utvecklat till Wu Jing och känna hur dirigentens rörelser med dirigentpinnen taktilt överfördes till en platta placerad under mottagarens fot.

Andra användningsområden

Mötet präglades av ett öppet klimat. Alla närvarande fick möjlighet att uttrycka sina tankar, förslag och drömmar kring hur denna uppfinning ska kunna användas för fler personer med funktionsnedsättning i framtiden.

Förslag på möjliga områden utöver det musikaliska var bland annat ledsagning på distans, hjälpmedel vid ledarledd träning samt träning i egen regi, 3d-presentationer av föremål vid exempelvis museibesök, taktil återgivning av lärarens whiteboard i skolmiljö med mera.

Vill ni veta mer om projektet som Tactzense hade tillsammans med Wu Jing finns  den fascinerande dokumentären Wu Jings omöjliga dröm att se på SVT Play (visas t om 2017-11-06).

Wu Jung sitter på en hög pall och hr foten på den aktila plattan.

Här testar Wu Jing den taktila plattan. FOTO:SVT