Audionomdagen: Taluppfattning som ett audiovisuellt fenomen (Rolf Mjønes)