Audionomdagen: Synnedsättningar och dess konsekvenser (Karin Jönsson och Thomas Ragnarsson)