Att ladda batterierna…

Av Jenny WidmarkSignias svarta laddningsställ med 2 hörapparater i. Unitrons svarta laddningsställ med 2 hörapparater i.

Att ladda batterierna är nödvändigt för oss alla som lever i dagens moderna samhälle. För min del handlar det om att komma ut i naturen, andas ren luft och inte störas av bullret i stan. Vi människor laddar ju även våra batterier då vi sover. Vi teknikanvändare får heller inte glömma av att ladda eller byta batterier på alla våra prylar.

Jag får som audionom för patienter med dövblindhet ofta höra att det är mycket svårt att hantera batteribyten i sina hörapparater på grund av att de är små, svåra att se och pilliga att byta. De trillar ibland ur sina batterifack och försvinner ur sikte. Det är inte ovanligt att det är närstående som hjälper till med batteribyten på hörapparaterna. Visst vore det smidigt att ladda hörapparatsbatterierna samtidigt som man sover och slippa byta batterier? Det är nu faktiskt fullt möjligt!

Uppladdningsbara batterier

Det finns såklart både för- och nackdelar med uppladdningsbara batterier. Här följer lite information som kan vara bra att tänka på om man står i valet att välja hörapparater med uppladdningsbara batterier.

De uppladdningsbara batterierna för hörapparater finns i dag i två olika varianter; Silver-zinkbatteri och Litium-jonbatteri. Den största fördelen med uppladdningsbara batterier är att man slipper köpa och byta batterier. Miljön är också en vinnare då vi väljer uppladdningsbara batterier.

Silver-zinkbatteri

Hörapparatleverantörer som i dag använder silver-zinkbatterier är Bernafon, GN Hearing, Oticon, Starkey, Unitron och Widex. Storleken på batterierna motsvarar ett konventionellt 312/13-batteri. Fördelarna med dessa batterier är att man kan använda även konventionella zink-luftbatterier om man har glömt att ladda de uppladdningsbara batterierna. Silver-zinkbatteriernas uppladdningstid är cirka 3-7 timmar beroende på hur urladdat batteriet är. Användningstiden kan vara upp till cirka 25 timmar,  om man streamar mellan 2-5 timmar är användningstiden ändå fullt tillräcklig för en dag. Batterierna kan inte överladdas. De är giftfria, 100 % återvinningsbara och inte brandfarliga.

Det är endast en visuell indikator på laddstället som signalerar när batterierna är fulladdade vilket kan vara svårt för en person med synskada/blindhet. I dagsläget finns det inga induktiva/trådlösa laddställ till silver-zinkbatterier men troligtvis kommer induktiva laddare till fler leverantörer redan under hösten 2018. Man placerar hörapparaterna i laddaren och de hamnar rätt då det finns magneter som för de i rätt position. Övriga laddställ kräver en viss precision för att hörapparaterna ska placeras korrekt. Troligtvis kommer induktiva laddare till fler leverantörer redan under hösten 2018.

Nackdelar med silver-zinkbatterier är att man behöver byta ut batteriet efter cirka 12 månaders användande. Batteriet kostar i dagsläget ca 250kr/paret och laddstället ca 1100 kr. Det är osäkert om man sparar pengar på att använda uppladdningsbara silver-zinkbatterier istället för konventionella icke-uppladdningsbara batterier. Om man väljer silver-zinkbatterier behöver användaren vänja sig vid att alltid sätta hörapparaterna på laddning då de inte används och aldrig öppna batterifacket då man inte ska bära hörapparaterna. Vid svagt- batterivarning ska man inte starta om hörapparaterna, man ska direkt sätta hörapparaterna på laddning alternativt sätta i konventionella luft-zinkbatterier. Det är viktigt att ladda silver-zinkbatterier batterier varje natt, annars finns risken att de djupurladdas. Laddstället gör ett självtest för att säkerställa att hörapparaterna har laddningsbara batterier, om det upptäcker zink-luftbatterier startar inte laddningsprocessen. Det kan ta upp till sju minuter för laddstället att säkerställa att det är rätt batteri i stället. Visuell indikation visar då grön eller röd lampa.

Litium-jonbatteri

Hörapparatleverantörer som idag använder litium-jonbatterier är Phonak och Sivantos. Fördelar med litium-jonbatteri är den långa livslängden på cirka fyra år och dess korta laddningstid på cirka tre timmar. Det går att snabbladda dessa batterier på två timmar och man får 24 timmars användning. En 30 minuters snabbladdning ger ytterligare sju timmars användande. Om man streamar mycket ljud minskar batteriets dygnsdrift men klarar ändå 12-16 timmar vilket är tillräckligt för de flesta hörapparatanvändare. Sivantos har trådlösa/induktiva laddställ vilket innebär att det räcker att lägga hörapparaterna i en ask. Den startar direkt då man tar den ur laddstället och stängs av då man lägger ner hörapparaterna i laddstället.

Phonaks nuvarande hörapparat kräver uppstart genom att trycka på en liten mini-knapp på hörapparaten. Litium-jonbatterier kan inte överladdas, dock måste batteriet underhållsladdas var 60:e dag för att batteriet ska hålla sig. Om batteriet djupurladdas måste det bytas ut. Endast en visuell indikator visar när batteriet är fulladdat.

Nackdelar med litium-jonbatteriet är att det inte går att använda konventionella batterier om man har glömt att ladda batterierna. Litium-jonbatteriet är giftigt och är därför inkapslat i hörapparaten, det går inte att öppna batterifacket. Vilket i och för sig kan vara positivt eftersom batteriet inte kan försvinna ur sikte. Det kan också betyda att hörapparaten blir tåligare och mer fuktsäker vilket minskar behovet av reparationer. Förmodligen är det ekonomiskt mer fördelaktigt att använda litium-jonbatterier än konventionella batterier då de följer med hörapparaten och laddstället inkluderas med hörapparaten/erna då man provar ut hos sin audionom.

Enkel hantering ökar självständigheten

Sivantos uppladdningsbara hörapparater och laddställ är förhållandevis enkla att hantera med försämrad eller obefintlig syn och även med sämre motorik. Vi hoppas att detta är en trend som sprider sig till fler tillverkare och att man utvecklar induktiva laddare för att underlätta hanteringen för användare med dövblindhet. Det skulle innebära att fler personer med dövblindhet skulle kunna bli mer självständiga i att hantera batterierna i sina hörapparater.

Glöm nu inte att ladda era inre egna batterier också, mitt bästa tips är naturen!