Uppdaterat innehåll om kombinerad syn- och hörselnedsättning hos äldre

I början av december har Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (Nkdb) lanserat en ny flik om kombinerad syn- och hörselnedsättning hos äldre på sin webbplats dovblindhet.no. Det här är en förhållandevis stor målgrupp i samhället som utgör en betydande andel av syn- respektive hörselvårdens brukare.

Det uppdaterade innehållet riktar sig till anställda inom vård och omsorg, anhöriga, personer som själva har en kombinerad syn- och hörselnedsättning samt andra intresserade. Materialet har tidigare varit publicerat på den nu nedlagda webbportalen sansetap.no. Inför relanseringen har Nkdb gjort en omfattande översyn av texter, förnyat bildspråket samt övrigt innehåll på sajten. Ambitionen är att efterhand lägga till fler textade och teckenspråkstolkade videoklipp.

Ta del av det nya äldrematerialet på dovblindhet.no här