Årets Eikholtkonferens är öppen för anmälan

Den 23-24 augusti arrangerar Eikholt en konferens med temat ”Syn och hörsel för en aktiv vardag”. Eikholt är ett nationellt resurscenter för personer med dövblindhet i Norge som erbjuder stöd till personer med både förvärvad- och medfödd dövblindhet samt till anhöriga och professionella.

På konferensen kommer bland annat det nya Eikholt-testet lanseras. Eikholt-testet är utvecklat av Rolf Mjønes, audiograf på Eikholt, som tagit fram testet i samarbete med Norges hörselskadades riksförbund och med stöd från stiftelsen DAM.

Eikholt-testet är ett audiovisuellt test av talförståelse som används som ett verktyg för att kartlägga funktionell syn- och hörselförmåga. Talförståelsen är ett audiovisuellt fenomen som innebär att vad och hur mycket vi uppfattar i kommunikationen med andra människor beror på hur vår syn och hörsel kan kompensera för varandra när det ena sinnet inte räcker till.

Fram till nu är IOWA-testet det som används, vilket ibland upplevts som föråldrat. Eikholt-testet har därför väckt nyfikenhet och efterfrågas av yrkesgrupper i flera länder. En svensk version är också under utveckling. Läs mer om Eikholt-testet på Eikholts hemsida.

Utöver lanseringen av det nya Eikholt-testet kommer det under konferensen vara föreläsningar och workshops om bland annat hjälpmedel, kommunikation, färgseende och taluppfattning. Konferensen hålls fysiskt på Eikholt i Drammen, Norge. För den som inte har möjlighet att närvara sänds den första dagen, 23 augusti, digitalt. Konferensen kommer att ske på båda norska och svenska och även tolkas på norskt teckenspråk. Läs mer om konferensen här.

Eikholts logga. Grafik och text.

TEXT: Karen Catalán

Publicerad 19 juni 2023