Animerad film om dövblindhet (2017)

Norges arbetsförmedling, försäkringskassa och socialkontor (NAV) har, i samarbete med Brukerorganisasjonene LSHDB, FNDB og Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) producerat en animerad film som handlar om att vara någons ögon och öron. Den är uppdelad i två avsnitt. I den första halvan får vi följa en kvinna som utför några aktiviteter under en dag, t ex lämnar barnen till bussen, tränar löpning och gör ett restaurangbesök. I den andra halvan utförs samma aktiviteter med den skillnaden att kvinnan har dövblindhet. Med rätt stöd och strategier från omgivningen genomför hon aktiviteterna på samma sätt. Filmen är producerad med syftet att vara en del av en e-utbildning för norska kommuner (https://www.kunnskapsbanken.net/en-dag-med-anna/).